Hướng dẫn đổi trả!


CÀ GAI LEO - DƯỢC LIỆU QUÝ CHO BỆNH VIÊM GAN VIRUS VÀ XƠ GAN

Sử dụng Cà gai leo

Hướng dẫn đổi trả!

Chính sách đổi trả.

  • Các mặt hàng có dấu hiệu mốc, ngấm nước, không đạt các tiêu chuẩn đầu ra sẽ được đổi trả sản phẩm tương đương với chất lượng đảm bảo.
  • Chính sách chỉ áp dụng với các mặt hàng được bánh qua kênh “Dược liệu Tuệ Linh” và còn lưu dữ hóa đơn.
Quảng cáo